thai eng

เรายินดีให้บริการทุกขั้นตอนตั้งแต่การจัดทำบล็อกแม่พิมพ์ การฉีดพลาสติกตามแบบที่กำหนด การประกอบชิ้นส่วน(หากมี) การบรรจุลงหีบห่อเตรียมพร้อมในการขายหรือส่งมอบ